Imaginary Limit | MIRA Festival

  • Nick Verstand
Landscapes va produir Imaginary Limit, una instal·lació de l'artista digital Nick Verstand creada específicament per MIRA Festival el 2018 que utilizava l'arquitectura d'una sala de Fabra i Coats com a llenç. Imaginary Limit és una instal·lació audiovisual que simbolitza les limitacions internes que ens imposem, en influir en la nostra percepció de la llum i el so. Mitjançant l'ús d'il·lusions òptiques creades per llum làser materialitzada i sincronitzada amb el so posicionat espacialment, la percepció de l'espectador es veu influenciada i posteriorment alterada en un entorn tridimensional. En construir aquests límits imaginaris de llum, la composició audiovisual reconfigura constantment l'entorn percebut.