HYPERJUMP | MIRA Berlin

  • TUNDRA

Landscapes va produïr la instal·lació "HYPERJUMP" de TUNDRA para MIRA Berlin.

Al llarg de la sala es van instal·lar 25 raigs de llum de capçal mòbil sobre uns suports d'armadura i un potent sistema de so. Mentre l'escultura de llum començava a moure's, els dispositius electrònics de llum van cobrar vida, convertint-se en els mateixos actors, tornant la llum, tancada en l'estricta geometria, a la seva naturalesa impredictible.