Dome Lab | Espronceda Art Institute

  • MIRA Dome

En col·laboració amb Espronceda Institute of Art & Culture i Eyesberg Studio vam obrir una Convocatòria de 10 Beques (5 per a residents a Catalunya i 5 per a internacionals) per la primera edició de QUINTESSENCE DOME LAB el 2020.

La convocatòria anava destinada a artistes i creatius i es va enfocar a la formació i producció en tecnologies immersives i interactives. Els projectes guanyadors es van presentar a Ars Electronica Barcelona Garden 2020.