Artista

  • Artista

Digo Digital

D iverso
I ntuitivo
G enial
O ptimista

Digo des 2019

Digo és un duo multidisciplinari de disseny i investigació que experimenta en disciplines: digital, cinematogràfic, d'objectes i visual.
Proposen un treball col·laboratiu per experiències interactives i audiovisuals. Combinen disciplines i exploren metodologies que investiguen per trobar solucions creatives.